Onderzoeksrapport: de toestand van sprinklertanks

Wat?

Het deskundigenpanel Blusinstallaties heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van 360 sprinklertanks.

Waarom een onderzoek naar sprinklertanks?

Enige tijd geleden heeft het deskundigenpanel het TB 67 aangepast naar aanleiding van het bezwijken van een aantal sprinklertanks. De aanpassing heeft geleid tot verhitte discussies in de markt. Doordat cijfers over de staat van geboute stalen waterreservoirs ontbraken wordt het nut van het TB 67B in twijfel getrokken.

Hoe?

Met behulp van literatuuronderzoek, observatie, survey en semi-gestructureerde interviews is in een korte periode  informatie verzameld over onderhoud van 360 waterreservoirs bij inspectie-instellingen, onderhoudsbedrijven, duikbedrijven, leveranciers van waterreservoirs en opdrachtgevers.

Resultaat van het onderzoek naar sprinklertanks

  • Er is indicatie dat hoogstens 70% van de ongeveer 2.000 geboute stalen waterreservoirs voor automatische sprinklerinstallaties  in Nederland in goede staat is Bij 30% is er sprake van achterstallig onderhoud, bij 10% (in absolute aantallen ongeveer 200) zodanig achterstallig dat het waterreservoir moet worden vervangen.
  • Leeftijd van het waterreservoir lijkt er niet toe te doen: jonge waterreservoirs zijn relatief even vaak in slechte staat als oude. Er is geen verschil waargenomen in staat tussen binnen en buiten opgestelde waterreservoirs.
  • De hardheid van het water in het waterreservoir is van invloed maar anders dan de hypothese: zacht water lijkt minder slecht voor de staat van het waterreservoir dan kalkrijk water.
  • Er is geen indicatie gevonden voor geologische invloeden (zand-, veen- of kleigrond) op de onderhoudsstaat.
  • Over elektromagnetische invloeden kan geen uitspraak worden gedaan omdat de onderzoekspopulatie daarvoor te klein is.
  • Volledig onderzoeksrapport naar sprinklertanks: Rapport_inventarisatie_onderhoud_geboute_stalen_waterreservoirs_voor_sprinklerinstallaties_-_versie_1.0

Dienstverlening van FPS

  • Risico-analyse
  • Opstellen Plan van aanpak
  • Overleg met bevoegd gezag, verzekeraar etc.
  • Projectbegeleiding

Lees meer over sprinklertanks

Deel dit bericht of pagina

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.