Terugdringen Stalbranden

Demissionair minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft onlangs een brief aan de Tweede Kamer voorgelegd met een pakket aan maatregelen om het aantal stalbranden en dierlijke slachtoffers in Nederland snel te verminderen. Er wordt gestreefd naar een halvering van het aantal dodelijke stalbranden en dodelijke dierlijke slachtoffers per sector in 2026. Het minimaliseren van het risico op brand door elektra is een van de onderdelen van deze aanpak.

Bij bijna de helft van het aantal stalbranden is de oorzaak onbekend. Wanneer de  oorzaak wel bekend is, betreft het meestal een brand die ontstaat door werkzaamheden in of bij de stal. Bij branden die zijn veroorzaakt door elektra (o.a. defecte apparaten en kortsluiting) vallen de meeste dierlijke slachtoffers.
Voor de grote stallen gaan meer maatregelen gelden omdat hierbij het risico op meer slachtoffers groter is. 

Jaarlijkse keuringen worden verplicht

Deugdelijke elektra in en rondom de stallen kan voorkomen dat er veel dierlijke slachtoffers vallen. Daarom zal vanaf 2023 een jaarlijkse, visuele keuring van elektra, een wettelijke verplichting worden voor alle stallen. Daarnaast dienen de grote veehouderijen iedere drie jaar een uitgebreidere, strengere elektra- en zonnestroomkeuring te ondergaan. Voor de overige veehouderijen geldt deze verplichting iedere vijf jaar.

Eisen op het gebied van brandveiligheid

Grote veehouderijen beschikken vaak over een ruimte waarin de technische installaties of apparaten staan. Om te voorkomen dat er in deze ruimte brand ontstaat die kan overslaan naar de dierverblijven, dient deze technische ruimte in de toekomst verplicht voorzien te worden van brandwerend materiaal (ten minste 60 minuten). Daarnaast zullen preventieve branddetectiesystemen in de technische ruimte verplicht gesteld worden voor de grote veehouderijen.

Vergroten veiligheid grote veestallen

Menselijk handelen en het uitvoeren van werkzaamheden in en rondom de stallen is meestal de belangrijkste oorzaak van het ontstaan van de stalbranden. In 2024 dient er daarom op grote veehouderijen altijd iemand aanwezig te zijn die een veiligheidsmanagementcursus heeft gevolgd. Deze cursus omvat o.a.de omgang met brandrisico’s, orde en netheid van de stallen, het onderhoud van de technische apparatuur etc.

Bij het uitbreken van een stalbrand dient het aantal dierlijke slachtoffers zo goed mogelijk voorkomen te worden. Om dat risico te verkleinen is het voorstel gedaan om een grens te gaan stellen aan het aantal dieren per brandcompartiment. Tevens zal er bekeken worden of er een maximum grens gesteld kan worden aan de grootte van de brandcompartimenten in nieuw te bouwen veestallen, maar ook in bestaande veestallen die verbouwd worden.

Voortgang aanpak stalbranden

De voortgang van de aanpak van de stalbranden staat jaarlijks op de agenda van de Tweede Kamer. Tussentijds neemt het ministerie, indien nodig, aanvullende maatregelen om het aantal stalbranden op korte termijn snel terug te brengen.

Deel dit bericht of pagina

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.