De volgende fase in onderhoud en certificatie

Op 17 mei jl. organiseerde de VSI, onderdeel van Federatie Veilig Nederland, het seminar ‘waardering van sprinklers.’ Richard Hoyer van Fire Protection Support was een van de gastsprekers op dit seminar met een presentatie over “De volgende fase in onderhoud en certificatie.”

Het nut en de noodzaak van sprinklers betreft o.a. het redden van levens, het behoud van gebouwen en middelen, de gelijkwaardige invulling van een ander systeem etc. Daarnaast maakt het een offensieve aanpak van de brandweer mogelijk en is het een eventuele vervanging van een brandmeldinstallatie.

De betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van een sprinklerinstallatie is derhalve van groot belang. Deze betrouwbaarheid wordt geschat op 98%. Maar de vraag is of 98% mogelijk te veel is of misschien wel te weinig?

Investeringen versus onderhoudskosten

De betrouwbaarheid van de sprinklerinstallatie wordt beïnvloed door de investeringen tijdens de aanleg ervan, maar ook door investeringen tijdens onderhoud. Dit zijn uiteraard keuzes die de eigenaar maakt. De keuze van een distributiebedrijf kan anders zijn dan die van een productiebedrijf.

Investeringen bij aanleg kunnen ook van grote invloed zijn op de onderhoudskosten. Bijvoorbeeld de aanleg van 2 tanks i.p.v. 1 tank, het plaatsen van een afsluiter boven de alarmklep, het mogelijk maken van het spoelen en het inspecteren van de leidingen etc. Daarom is het van belang om bij de aanleg hiervoor reeds de juiste keuzes te maken.

Fire Protection Support maakt gedetailleerde bestekken waarin de juiste keuzes omschreven worden.

De volgende stap

Het onderhoud heeft zich in de laatste 15 jaar enorm ontwikkeld. Certificering heeft in hoge mate bijgedragen aan het kwaliteitsniveau van het huidige onderhoud en zal dat ook in de toekomst blijven doen.

Het onderhoud wordt uitgevoerd volgens specifieke normen en voorschriften. Momenteel wordt voor 95% het TB80 toegepast voor het onderhoud aan sprinklerinstallaties.

Richard is ervan overtuigd dat voor sommige objecten het onderhoud niet op norm maar op een risico-analyse moet worden gebaseerd. Maatwerk onderhoudsplannen zijn voor specifieke objecten de onvermijdelijke toekomst.

Als voorbeeld noemt Richard de toepassing van Reliability Centered Maintenance, bekend uit de vliegtuigindustrie. De onderhoudsbedrijven kunnen hierdoor een beter passend product leveren.

De toepassing van FMEA; Failure Mode and Effect Analysis maakt onderdeel uit van risicogericht/ gestuurd onderhoud. Om dit toe te passen is het van belang dat de sprinklerindustrie haar krachten gaat bundelen om data te verzamelen. Zonder faalkans-parameters is FMEA niet toepasbaar !

Ook op het gebied van certificering moet er een volgende stap gemaakt te worden. Op dit moment certificeert de certificatie-instelling het bedrijf. De installateur certificeert een product, de installatie en/of het onderhoud en de inspectie-instelling certificeert brandveiligheid (BIO).
Daar waar controles nu overlappen en daardoor dubbel uitgevoerd worden, zouden de inspectie-instellingen en de gecertificeerde onderhoudsbedrijven hun werkzaamheden efficiënter op elkaar aan moeten sluiten. Dit wordt nu soms al gedaan, maar is niet vereist en het gebeurt nog te weinig.

Samenvattend

Doel              : Beter passend product leveren.

Oplossing      : Risicogericht Onderhoud.

Nodig            : Krachten bundelen om data te verzamelen.

Borging         : Certificering van maintenance engineering.

Efficiëntie      : Gecertificeerd onderhoud en Inspectie vullen elkaar aan.

Deel dit bericht of pagina

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.