TB 77C ter commentaar

Fire Protection Support - sprinklerpomp, splitcase

Het CCV publiceert technische bulletins voor sprinkler- en andere blusinstallaties (VBB-systemen), voor als de normen niet duidelijk genoeg zijn. Als een technisch bulletin onduidelijk is of als je het er niet mee eens bent, kun je commentaar indienen bij het CCV. Voordat het CCV een (herzien) technisch bulletin publiceert, is er een commentaarronde zodat iedereen … Lees meer

Nieuwe inspectieschema’s voor brandbeveiliging

Met de CCV-inspectieschema’s Basisontwerp brandbeveiliging, Detailontwerp brandbeveiliging enBrandbeveiligingssysteem kunnen inspectie-instellingen beoordelen of een brandbeveiligingssysteem in eenbouwwerk overeenstemt met algemene eisen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) heeft nieuwe schema’s gepubliceerd die op 1 juli 2024 in gaan. Het gaat om drie nieuwe inspectieschema’s voor het beoordelen van het basisontwerp, detailontwerp en het brandbeveiligingssysteem. De inspectieschema’s bevatten de … Lees meer

Waarom een interim versie van PGS 15 ?

Fireprotection - gevaarlijke stoffen

PGS 15 bevat maatregelen waarmee de risico’s van de opslag van gevaarlijke stoffen, inhoeveelheden van meer dan 10 ton in verpakking, te beheersen zijn. PGS 15 is een Nederlands informatiedocument over best beschikbare technieken (BBT) dat is opgenomen in de bijlage van de Regeling Omgevingsrecht. Instanties die bevoegd zijn om een vergunning te verlenen moeten … Lees meer

Sleutelkluizen en -buizen voor toegang tot gebouw

Bestaande gebouwen met een sleutelbuissysteem krijgen vanaf dit moment vijf jaar de tijd om over te stappen op een alternatief. Om bij een calamiteit snel toegang te kunnen krijgen, wordt op dit moment nog gebruik gemaakt van sleutelkluizen/buizen. Deze sleutelkluis is gevestigd aan de buitenkant van een gebouw en kan met een hoofdsleutel geopend worden. … Lees meer

Wat is de vervangingstermijn van loodzuur startbatterijen

De vervangingstermijn van 2 jaar voor de loodzuur startbatterijen is in de EN 12845 NEN1073  vastgelegd. Voor andere voorschriften wordt veelal teruggewezen naar de fabrikant. Voor TB80 is op veler verzoek uitgebreid onderzoek gedaan naar de vervangingstermijn van de startbatterijen. De vergelijking met een startbatterij in een automotive toepassing wordt als snel gemaakt, echter zijn … Lees meer

CCV Inspectieprotocol Sprinkler-Leiding-Inspectie 2.0

Fire Protection Support / Brandbeveiliging/ Brandveiligheid

Bij inspectie van een watervoerend automatisch blusinstallatie beoordeelt de inspecteur of deafgeleide doelstelling kan worden gerealiseerd. Onderdeel van zijn beoordeling is of er in geval vanbrand voldoende water op het vuur kan worden gebracht. De methode in dit protocol is bedoeld om te worden gebruikt bij inspectie van vast-opgesteldewatervoerende brandbeheersings- en brandblusinstallaties volgens CCV-inspectieschema’s. Het … Lees meer

Moet de leiding tussen de sprinklertank en de alarmklep inwendig onderzocht worden?

Betreft Vraag: Moet, tijdens het 15-jaarlijks inwendig leidingonderzoek, de leiding tussen de sprinklertank en de alarmklep inwendig onderzocht worden? Antwoord: Volgens TB-80 hoeft dat niet. Reden:De kans dat een verstopping eerder ontdekt wordt tijdens een 15-jaarlijks onderzoek dan tijdens andere controles, is nihil. Verstopping wordt eerder opgemerkt tijdens:– de wekelijkse test;– het jaarlijks onderhoud van … Lees meer

Sprinklerinstallaties en de mogelijke duurzaamheidsopties 

Door een sprinklerinstallatie blijft een brand beperkt. Dit leidt tot minder uitstoot van schadelijke gassen omdat het gesprinklerde gebouw niet afbrandt, er minder schadelijke rookgassen vrijkomen, grondstoffen behouden blijven en de continuïteit van het bedrijf gewaarborgd is. Hierdoor draagt het sprinklersysteem al bij aan duurzaamheid.Anderzijds verbruikt een sprinklerinstallatie wel grondstoffen, energie en water. Door sprinklerinstallaties … Lees meer