Brand Statistiek

Brandmeldingen

 • In 2020 kwamen bij de brandweermeldkamers in totaal 44.698 meldingen binnen voor brand.
 • Dat zijn 122 meldingen per dag.
 • Voor 3.565 meldingen moest de brandweer daadwerkelijk uitrukken.
 • De gemiddelde responstijd
  2019: 7,8 minuten
  2020: 9,3 minuten

Bron: Brandweer/ IFV

Woningbrand – oorzaken van brand

Oorzaak (% afgerond)2021202020192018
Menselijk handelen24 %23 %23 %22 %
Elektrisch21 %21 %20 %21 %
Haarden/ Kachels10 % 8 % 8 %10
Brandstichting 7 % 8 % 7 %7 %
Werkzaamheden 3 % 5 % 4 %4 %
Accu’s / batterijen 5 % 2 % 3 % – –
Broei en zelfontbranding 4 % 4 % 1 %3 %
Bron: Salvage

Fatale woningbranden

 • Een fatale woningbrand is een brand waarbij dodelijke slachtoffers als gevolg van brand zijn te betreuren, die heeft plaatsgevonden in een gebouw met een woonfunctie of in een ander woongerelateerd object en die niet door opzet is veroorzaakt.
  Statistiek:
  2008: 44
  2009: 25
  2010: 29
  2011: 28
  2012: 26
  2013: 33
  2014: 30
  2015: 31
  2016: 37
  2017: 28
  2018: 33
  2019: 22
  2020: 31 (32 doden)
 • Fatale woningbranden zijn ontstaan in:
  39% : in de woonkamer
  23% : in de keuken
  19% : in de slaapkamer
 • 56% is ouder dan 65 jaar (2020).
 • 75% was alleenstaand (2020)
 • Belangrijkste oorzaken van woningbranden (2020):
  1. Onbekend (35%)
  2. Technische oorzaak apparatuur (26%)
  3. Roken (26%)
  4. Onvoorzichtigheid bij koken (6%)
  5. Spelen met vuur en kaarsen (6%)
 • 1 op 67 woningen worden jaarlijks door brand getroffen (2016)

Bron: IFV

Aantal dode dieren bij brand

Door het stof en de aanwezigheid van mestgassen en problemen met elektriciteit, zoals kortsluiting zijn stallen heel brandbaar.

2006:   251.200 
2007:     11.500
2008:   199.700
2009:     99.200
2010:   180.500
2011:   318.800
2012:   119.600
2013:     68.600
2014:     32.000
2015:   128,200
2016:   201.400
2017:   255.600
2018:   122.000
2019:   175.000
2020:   123.000

Bron: stichting wakker dier.

Woningbrand – aantal schadeclaims

2015: 103.315
2016: 105.088
2017:   90.907
2018:   80.582
2019:   64.472

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Schadelast recente jaarwisselingen

2012/2013: 12,9 miljoen euro
2013/2014:   2,9 miljoen euro
2014/2015: 12,5 miljoen euro
2015/2016: 14,0 miljoen euro
2016/2017: 19,0 miljoen euro
2017/2018: 0,8 miljoen euro
2018/2019: 12,9 miljoen euro (nog voorlopig cijfer)
2019/2020: 15.0 miljoen euro (prognose)

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Miljoenenbranden

 • In 2016 vonden naast 2015 de meeste miljoenenbranden plaats.
 • Een miljoenenbrand is een brand met een schadepost van minimaal 1 miljoen euro.
 • 2019: 62 miljoenenbranden

Autobrand – aantal schadeclaims

2014: 3.012
2015: 3.389
2016: 3.836
2017:  4.004
2018:  4.399
2019: 4.941

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS)

Sprinkler effectiviteit

Bij 92% van de branden (waarbij sprinklers aanwezig waren) was de brand groot genoeg om ze te activeren.

Sprinklers waren effectief in het beheersen van de brand in 96% van de branden waarin ze actief waren.

Sprinklers werkten effectief bij 88% (0,92 x 0,96) van de branden die groot genoeg waren om ze te activeren.

Bij de helft van de branden waarbij sprinklers wel operationeel waren maar niet effectief, kwam dat omdat het water de brand niet bereikte.

In 60% van de gevallen waar een sprinkler niet functioneerde was het systeem uitbedrijf.

Bron: NFPA

Aantal geactiveerde sprinklers

Slechts één sprinkler werd geactiveerd in vier van de vijf branden waarbij sprinklers in werking waren. Figuur laat zien dat bij 97% van de branden met werkende sprinklers vijf of minder koppen in werking zijn getreden. Voor droge- en andere systemen waren de percentages lager. (Bron: NFPA).

Deel dit bericht of pagina