Electronic mail disclaimer

Electronic mail disclaimer

Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. Fire Protection Support, sluit iedere aansprakelijk-heid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipiënt please notify the sender by return e-mail and delete this message from you system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Fire Protection Support disclaims any liability arising from electronic mailing.

Deel dit bericht of pagina