Leveringsvoorwaarden

Op al onze leveringen zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

  • Offertes zijn tot 30 dagen na dagtekening geldig.
  • De vermelde prijzen zijn exclusief btw.
  • Betaling binnen 15 dagen.

Opdrachten zijn door Fire Protection Support aanvaard en uitgevoerd in overeenstemming met de “Rechtsverhouding opdrachtgever en adviseur” – DNR 2011. De DNR 2011 is op 21 juli 2011 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Amsterdam onder nummer 78/2011.
Rechtsverhouding-DNR2011-juli2013-NED:  Download

Deel dit bericht of pagina