Privacy verklaring

Het onderstaande is van toepassing op Fire Protection Support

Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Fire Protection Support (FPS), ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74 28 41 42 , en haar websites waaronder; www.fireprotectionsupport.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door FPS door middel van het klantensysteem van FPS en de verwerkingen via onze website..

FPS respecteert de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie, die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de diensten FPS en deze website . U dient zich ervan bewust te zijn dat FPS niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u zich aanmeldt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van FPS en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om u te informeren over producten en -diensten.  U kunt het ontvangen van mailings te allen tijde stopzetten via de in de betreffende mailing aangegeven methode.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door FPS. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en FPS.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen via info@fireprotectionsupport.nl.  Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie per email, dan kunt u zich te allen tijde afmelden via dat mailadres.

FPS bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Deel dit bericht of pagina