Overzicht voorschriften

Wij techneuten zijn erin geslaagd om Nederland te overspoelen met normen en voorschriften. Besluiten, normen, datasheets, harmonisaties, interpretaties etc. Uiteraard met de beste bedoelingen. Om de de markt te helpen is een pagina opgesteld met daarom de meest van toepassing zijnde voorschriften. Openbare documenten kun je ook downloaden. Je kunt er komen via het tabblad: … Meer lezen

Welke besluiten zijn overgenomen in de NEN 1073 en TB 80?

Fire Protection Support - Richard Hoyer

Het deskundigenpanel heeft een groot aantal besluiten, interpretaties, nta’s, technische bulletins ondergebracht in de nieuwe sprinklernorm: NEN-EN 12845 + NEN 1073. Hieronder treft u een overzicht aan. BESLUITENLIJST 2.1 Noodstroomaggregaat, testfrequentie 2.2 NSA, inrichting met preferente groepen 2.3 Watermeters met draaiende delen 2.11 Afstand tussen sprinklers 2.13 Aansluiting op open water, bronwater 2.14 Flexibele sprinklerleidingen, … Meer lezen