PGS 31 : Opslag gevaarlijke vloeistoffen, hoe doe je dat veilig ?

Fire Protection Support - Richard Hoyer

Doel van PGS 31 In PGS 31 zijn regels opgenomen voor installaties voor de opslag van gevaarlijke vloeistoffen (anders dan verpakte chemicaliën en brandstoffen). Onderwerpen die daarbij aan bod komen zijn het ontwerpen, bouwen, gebruiken (in werking hebben), onderhouden en inspecteren/her-classificeren van installaties. Doel is om met deze regels een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en … Lees meer

PGS 29 – eerste indruk

Brandbeveiliging, Fire Protection, pgs 29

Onlangs heb ik een presentatie over de nieuwe PGS 29 bijgewoond. PGS 29:2016 gaat over:  Bovengrondse opslag van brandbare vloeistoffen in verticale cilindrische tanks. PGS 29 is van toepassing op inrichtingen met ten minste één verticale cilindrische bovengrondse stalen tank waarvan de bodem op een fundering rust. De richtlijn is van toepassing gedurende de gehele … Lees meer