De nieuwe certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties zijn beschikbaar

Vanaf 15 december zijn de nieuwe certificatieschema’s voor brandmeldinstallaties beschikbaar. De ingangsdatum is 1 april 2019 en ze mogen vanaf de publicatiedatum gebruikt worden. De belangrijkste wijzigingen zijn: Algemeen: Kwalificatie van medewerkers door het eigen bedrijf is uitgebreid met controle op de werklocatie Methode voor controleren/beheer van meetmiddelen is aangepast Alle diensten (Leveren, Installeren en … Meer lezen

Publicatie NEN 2654-2:2018 nl

Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties – Deel 2: Ontruimingsalarminstallaties NEN 2654-2 geeft eisen voor het beheer, de controle en het onderhoud van autonome ontruimingsalarminstallaties in gebouwen, waarbij de apparatuur en de bekabeling niet worden geïntegreerd met andere installaties, met uitzondering van de brandbeveiligingsinstallaties zoals omschreven in NEN 2535:2017, hoofdstuk 7. Een ontruimingsalarminstallatie kan bestaan … Meer lezen

Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties.

Inspectiecertificerigngin de zorg

Het CCV had een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven bij brandmeldinstallaties bij zorginstellingen. Aanleiding is het onderzoeksrapport ‘Inspectiecertificering in de zorg’ van ActiZ en VGN dat op 22 juni jl. werd gepubliceerd. Het doel van het meldpunt was knelpunten registreren en “in samenwerking onderhoudsbedrijven en inspecteurs“ zoeken naar oplossingen. >>Rapport Inspectiecertificering van … Meer lezen

Brandmeldinstallatie; Wat is het verschil tussen een Installatie-attest en een Attest installatiewerk ?

Algemeen Er zijn twee documenten die bij brandmeldinstallaties met “Attest” worden aangeduid: 1. Het Attest Installatiewerk dat in paragraaf 5.3 en Bijlage 4 van het CCV certificatieschema Installeren Brandmeldinstallaties wordt genoemd. 2. Het Installatie-Attest dat in bijlage B.5 van de NEN 2535:2009 wordt genoemd. Het Attest installatiewerk Het Attest installatiewerk is een bewijs dat alleen … Meer lezen