Brandcompartiment; Brandwerendheid vs WBDBO

Fire Protection Support - Richard Hoyer

Brandcompartiment Een brandcompartiment is een deel van een gebouw dat bij brand als zelfstandige eenheid beschouwd kan worden. De brandcompartimenten moeten ervoor zorgen dat gedurende een bepaalde tijd het vuur en de rook tegengehouden kunnen worden, zodat er een veilige vrije vluchtroute gecreëerd kan worden. In het bouwbesluit is vastgelegd hoe groot deze compartimenten moeten … Lees meer

Opnieuw erkenning voor Sprinklerinstallaties . . . .

bouwen met staal

Met medewerking van Brandweer Nederland is nu bepaald wat de invloed van de sprinkler kan zijn op de brandwerendheid van de staalconstructie. Dat hangt niet alleen af van het soort gebouw, maar ook van de oplossingen die veilig vluchten uit het pand mogelijk maken. Hoe sneller mensen uit een gebouw kunnen vluchten, hoe meer sprinkler … Lees meer