Oplossen van afwijkingen

Fire Protection Support - Brandbeveiliging

Als jouw bedrijf een gecertificeerd product of een gecertificeerde dienst levert, houdt een onafhankelijke certificatie-instelling toezicht op je werk. Mocht een certificatie-instelling tijdens een audit of inspectie een afwijking vaststellen, dan moet je die oplossen. Hiervoor doorloop je het 5 stappenplan. In deze film leggen we het 5 stappenplan uit. Zo houden we met elkaar … Lees meer

Certificatieschema UPD-opsteller

fire protection support, brandbeveiling, ccv

Op 01-05-2018 heeft het CCV het certificatie-schema: Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging gepubliceerd. In het certificatieschema is uitgangspuntendocument gebruikt, omdat wet- en regelgeving deze term ook gebruikt. Documenten als een IPB, basisontwerp, BdB en MPB zijn allemaal te beschouwen als een Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging. Een effectieve brandbeveiliging bestaat uit een samenhangend geheel van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen, die … Lees meer

Waterreservoir: Wat zijn de antwoorden op meest gestelde vragen over de C-controle (TB 67b) ?

Fire Protection Support, Brandbeveiliging, waterreservoir

Tijdens de informatiebijeenkomsten van 26 januari en 15 februari 2016 ontving de sectie Sprinklertechniek ruim 100 vragen over het Technisch Bulletin. De vragen zijn door het deskundigenpanel VBB-systemen beantwoord. Wat is de definitie van “reservoir” in het TB?Een gesloten, ondergrondse of bovengrondse, watervoorraad met beperkte inhoud. Geldt het TB voor alle reservoirs? Ja, maar gezien … Lees meer

Certificatieschema; Consumentenvuurwerk, wat is de status ?

Fire Protection Support - Vuurwerk

De nieuwe CCV-certificatieschema’s: Leveren en Onderhoud Brandbeveiligingsinstallaties Consumentenvuurwerk staan gepubliceerd op de CCV-website:  Link naar de schema’s De nieuwe inspectieschema’s voor brandbeveiliging van consumentenvuurwerk worden in januari 2018 actueel. Uitleg Het “Vuurwerkbesluit” is een algemene maatregel van bestuur uit 2002 die regels stelt voor vuurwerk. Het Vuurwerkbesluit werd van kracht naar aanleiding van de vuurwerkramp … Lees meer