Oplossen van afwijkingen

Fire Protection Support - Brandbeveiliging

Als jouw bedrijf een gecertificeerd product of een gecertificeerde dienst levert, houdt een onafhankelijke certificatie-instelling toezicht op je werk. Mocht een certificatie-instelling tijdens een audit of inspectie een afwijking vaststellen, dan moet je die oplossen. Hiervoor doorloop je het 5 stappenplan. In deze film leggen we het 5 stappenplan uit. Zo houden we met elkaar … Lees meer

InnoVfoam is gecertificeerd voor het onderhoud van schuimsystemen.

Fire Protection Support - Richard Hoyer

Om gecertificeerd toeleverancier van vastopgestelde brandbeheersings- en brandblussystemen (VBB) te worden, is InnoVfoam medio 2014 een traject aangegaan in samenwerking met certificeringsinstelling CIBV en enkele toonaangevende toeleveranciers. Het afgelopen jaar heeft het CIBV een aantal audits en inspecties uitgevoerd bij InnoVfoam. Hierbij is onder andere gekeken naar het laboratorium, de kennis van de monteurs en … Lees meer

Waterreservoir: Wat zijn de antwoorden op meest gestelde vragen over de C-controle (TB 67b) ?

Fire Protection Support, Brandbeveiliging, waterreservoir

Tijdens de informatiebijeenkomsten van 26 januari en 15 februari 2016 ontving de sectie Sprinklertechniek ruim 100 vragen over het Technisch Bulletin. De vragen zijn door het deskundigenpanel VBB-systemen beantwoord. Wat is de definitie van “reservoir” in het TB?Een gesloten, ondergrondse of bovengrondse, watervoorraad met beperkte inhoud. Geldt het TB voor alle reservoirs? Ja, maar gezien … Lees meer