Nieuwe FM-Datasheets voor de specialist

Fire Protection Support, FM datasheet, opslag

FM Global heeft weer een aantal datasheets geactualiseerd. Nieuw is het datasheet over zuurstof reductie systemen. Dit soort systemen worden voor brandbeveiliging nog (te ?) weinig toegepast. Uiteraard ook terug te vinden in de bibliotheek van deze website: https://fireprotectionsupport.nl/normen-voorschriften/

FM Datasheets Revisie

Fire Protection Support, FM datasheet, opslag

Traditioneel worden datasheets met enige regelmaat geactualiseerd. Ik probeer dat voor jullie bij te houden en alle informatie te delen. De nieuwste versie kunt u HIER vinden. Veel toegepaste normen die zijn gewijzigd: DS 2-0 Installation Guidelines for Automatic Sprinklers DS 2-81 Fire Protection System Inspection, Testing and Maintenance DS 3-26 Fire Protection for Nonstorage … Meer lezen

Lithium Ion batterijen – Brandbeveiliging met Sprinkler

Fire Protection Support - Brandbeveiliging

Energie opslagsystemen zijn noodzakelijk om in de toekomst te verbeteren in het gebruik van “schone energie” Tegelijkertijd vormt het een nieuwe uitdaging in de brandbeveiliging. Lithium-ionbatterijen zijn kwetsbaar voor “thermal rumway”, lekkage van ontvlambare gassen. Zie andere blog. FM Global heeft onlangs kleine en grote brandproeven uitgevoerd. De tests werden uitgevoerd op de FM Global … Meer lezen

FM waarschuwt voor chemische reinigingsmiddelen en corrosieremmers

Fire Protection Support - Richard Hoyer

FM publiceerde deze maand een revisie op het datasheet: FMDS0201-2018-04 – Corrosion in automatic sprinklersystems. De revisie heeft betrekking op het toepassen van reinigingsmiddelen en corrosieremmers. Leiding-reinigingsbehandelingen en corrosie-remmers, met als doel het remmen van corrosieactiviteit zijn problematisch gebleken bij gebruik in watervoerende blussystemen. Het toepassen van een behandelingsoplossing in leidingen met dead-ends en hangende … Meer lezen

FM: Do not use galvanized pipe in a wet system

Fire Protection Support, FM datasheet, opslag

In de meest recente versie van FM  raadt FM het gebruik van gegalvaniseerde buis in natte systemen AF. Download. FM Data sheet 2_1 corrosion in automatic sprinkler systems Inwendig leiding onderzoek in blusinstallaties is vereist vanuit de verschillende normen. TB-80 : 15 jaar NFPA : 5 jaar VdS : 12,5 jaar EN : 25 jaar … Meer lezen

Fout in FM datasheet 03-26

Betreft K360, Extended Coverage Sprinklers volgens FM03-26 uitgaven tussen maart 2010 en april 2012 Waarneming In een sprinklerinstallatie waarin Extended Coverage K360 sprinklers zijn toegepast volgens tabel 2a in FM03-26:2011 is de minimale druk op de sprinkler 0,5 bar. Dit is volgens; FM03-26:2014, onvoldoende. OnderbouwingFM03-26 edities vanaf maart 2010 tot april 2014 bevatten fouten in … Meer lezen

Periodiek vervangen van Fast Response Sprinklers, hoe zit dat ?

Fire Protection Support - Richard Hoyer - Brandbeveiliging

Volgens de NFPA 25: 2014 – 5.1.1.1.3, moeten “fast response sprinklers (FRS) ” na 20 jaar en daarna om de tien jaar, vervangen worden. Er dient opgemerkt te worden dat men ook een representatief aantal sprinklers mag keuren. Sinds de jaren 90, zijn er al heel wat installaties voorzien van FRS, neem bijvoorbeeld de distributiecentra. … Meer lezen