Het CCV opent meldpunt voor kwesties bij brandmeldinstallaties.

Inspectiecertificerigngin de zorg

Het CCV had een meldpunt geopend voor kwesties tussen inspectie-instellingen en onderhoudsbedrijven bij brandmeldinstallaties bij zorginstellingen. Aanleiding is het onderzoeksrapport ‘Inspectiecertificering in de zorg’ van ActiZ en VGN dat op 22 juni jl. werd gepubliceerd. Het doel van het meldpunt was knelpunten registreren en “in samenwerking onderhoudsbedrijven en inspecteurs“ zoeken naar oplossingen. >>Rapport Inspectiecertificering van … Lees meer