Waarom sprinklers in liftschachten ?

Overwegingen Een liftschacht verbindt verdiepingen met elkaar. Gevaar: brandoverslag naar hoger gelegen zones/ gebieden. Gevolg: gelijktijdig meerdere brandhaarden. Er zijn eisen gesteld aan de brandwerendheid van liftmaterialen. De hoeveelheid brandbare materialen is meestal beperkt. Een liftschacht is veelal van onbrandbaar materiaal gemaakt. De zwakke schakel in de brandwerendheid van de liftschacht zijn de liftdeuren (+ … Lees meer

Is brandbeveiligingsapparatuur in liftschachten toegestaan ?

Er zijn diverse normen en regels op dit onderwerp. Richtlijn liften 95/16/EG Artikel 2 lid 3. De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat er in liftschachten geen leidingen of installaties aanwezig zijn die niet voor de werking of veiligheid van de lift vereist zijn. Richtlijn liften 2014/33/EU  van 26 februari 2014 … Lees meer