Definitie Low Pile Storage (NFPA) levert problemen op

Na onderzoek en overleg met NFPA blijkt er een hiaat in de versie 2019 te zitten. Op basis van NFPA 13:2019 blijkt dat, afgezien van de onpraktische oplossing in clausule 4.3.1.5, alle low-piled storage moet voldoen aan de definitie van miscellaneous storage. En die definitie kent belangrijke beperkingen. Hoe moet volgens NFPA 13:2019 worden omgegaan … Lees meer

Errata gepubliceerd voor NFPA 20, 30, 68 en 72

Fire Protection Support

NFPA heeft de errata gepubliceerd voor: NFPA 20, Standard for the Installation of Stationary Pumps for Fire Protection; NFPA 30, Flammable and Combustible Liquids Code; NFPA 68, Standard on Explosion Protection by Deflagration Venting; and NFPA 72, National Fire Alarm and Signaling Code: NFPA 20, Errata 20-16-2, referentie: 12.3.5.3.3.1 of the 2016 edition NFPA 30, … Lees meer

NFPA 502, oplossing voor brandveiligheid in tunnels ?

Fire Protection Support, Brandbeveilging

In de USA komen verkeerstunnels vaak voor. Men draait de hand niet om voor een 8 baans tunnels met verkeersplein en al. Recent is de NFPA 502; Standard for Road Tunnels, Bridge, and Other Limited Access Highways, provides fire protection and life safety, gepubliceerd. Er dient echter opgemerkt te worden dat er grote verschillen kunnen … Lees meer

Watersproeisystemen. Nieuwe normversie van NFPA 15.

De norm omschrijft het ontwerpen, installeren, in bedrijf stellen en testen van watersproeisystemen. Deze systemen worden veelal in industriële omgevingen toegepast. Er is soms verwarring in de benaming “Deluge” en “Waterspray”. “Waterspray” is ook “Deluge” maar niet omgekeerd. Nadenkertje ! Bij waterspray wordt het te bewaken object “aangesproeid”. Het object wordt “ingepakt” met water. Verschillen … Lees meer

Waarom worden er weinig woning sprinklers toegepast? Nederlandse zuinigheid of onwetendheid ?

Woning Brand

In Nederland vinden circa 30 personen de dood door een woningbrand. Uit de risicomonitor; woningbranden, blijkt dat er jaarlijks circa 110.000 woningbranden zijn. Dat is 1 op de 65 woningen. Uit Brits onderzoek blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers door het toepassen van woonhuis sprinklers tot 85 % daalt. Uit onderzoek van de NFPA blijkt … Lees meer

Is brandbeveiligingsapparatuur in liftschachten toegestaan ?

Er zijn diverse normen en regels op dit onderwerp. Richtlijn liften 95/16/EG Artikel 2 lid 3. De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat er in liftschachten geen leidingen of installaties aanwezig zijn die niet voor de werking of veiligheid van de lift vereist zijn. Richtlijn liften 2014/33/EU  van 26 februari 2014 … Lees meer

TB80: 2017: Periodiek vervangen van Fast Response Sprinklers, hoe zit dat ?

Fire Protection Support - Richard Hoyer - Brandbeveiliging

Onderstaande is van toepassing op TB80: 2017 Volgens de NFPA 25: 2014 – 5.1.1.1.3, moeten “fast response sprinklers (FRS) ” na 20 jaar en daarna om de tien jaar, vervangen worden. Er dient opgemerkt te worden dat men ook een representatief aantal sprinklers mag keuren. Sinds de jaren 90, zijn er al heel wat installaties … Lees meer