Nieuwe FM-Datasheets voor de specialist

Fire Protection Support, FM datasheet, opslag

FM Global heeft weer een aantal datasheets geactualiseerd. Nieuw is het datasheet over zuurstof reductie systemen. Dit soort systemen worden voor brandbeveiliging nog (te ?) weinig toegepast. Uiteraard ook terug te vinden in de bibliotheek van deze website: https://fireprotectionsupport.nl/normen-voorschriften/

Waarom moet tijdens de pomptest de temperatuur in de pompkamer gemeten worden ?

Fire Protection Support - sprinklerpomp, splitcase

Wat ?

Volgens de eisen van het certificatieschema moet de pompkamer temperatuur van de dieselmotor gedreven sprinklerpomp gemeten worden. De meting moet uitgevoerd worden vlak voor en direct na te test gemeten worden.
Wat is daarvan het nut ?

Antwoord: Door de luchtinlaattemperatuur te meten kunnen we bepalen of de pomp zijn nominale capaciteit levert. Hoe zit dat ?

Lees meer