Moeten sprinklerleidingen doorgespoeld worden ?

Fire Protection Support - Richard Hoyer

De NEN-EN 12845 schrijft hier weinig over. De norm omschrijft alleen dat er doorspoelafsluiters aanwezig moeten zijn om het leidingsysteem periodiek door te spoelen. De frequentie wordt niet omschreven. Het Technisch Bulletin 80; Beheer en Onderhoud van sprinklerinstallaties; de vervanger van de onderhoudshoofdstukken van de NEN-EN 12845 en VAS, omschrijft het volgende: Bij het testen van … Lees meer