Sprinklertest: wanneer worden sprinklers afgekeurd?

Fire Protection Support

TB-80: Wanneer 1 sprinkler niet aan de beproevingscriteria voldoet, moeten alle sprinklers van het betreffende type uit het desbetreffende gebied worden vervangen of een uitgebreide steekproef worden uitgevoerd. VdS CEA 4001: De VdS-norm staat een foutmarge toe Worden de sprinklers goedgekeurd of afgekeurd? We moeten in achtnemen dat afkeur in een laboratorium niet wil zeggen … Lees meer

Is TB-80 adequaat onderhoud ?

Bij inspectie moet worden beoordeeld of de sprinklerbeveiliging doeltreffend is. Maatgevend is de doelstelling in het uitgangspuntendocument (UPD). Onderdeel van de doeltreffendheidsbeoordeling is of de sprinklerinstallatie in bedrijf is en adequaat is onderhouden. Onderhoud is adequaat als het volgens de norm in het UPD heeft plaatsgevonden. Indien het UPD geen norm specificeert, of indien het … Lees meer

Wat is: vervaldatum jaarlijks onderhoud ?

Certificatieafspraak VBB sprinklerinstallaties  Voor het productcertificatieschema onderhoud VBB-systemen (sprinklerinstallaties) is het begrip “vervaldatum” in relatie tot de onderhoudscyclus gedefinieerd. De vervaldatum bepaalt of de onderhoudscyclus van een brandblussysteem tijdig is afgerond. Het begrip wordt nu gedefinieerd en toegepast als de datum waartegen het volgende onderhoud moet zijn uitgevoerd. De vervaldatum is installatiegebonden. Voor certificatie volgens … Lees meer

Is uw gebouw voorzien van een sprinklerinstallatie? Dan verandert er iets voor u!

FIre Protection Support - Brandbeveiliging

Workshop: Beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties Is uw gebouw voorzien van een sprinklerinstallatie? Dan verandert er iets voor u! Er is een nieuw beheer- en onderhoudsvoorschrift voor sprinklerinstallaties verschenen. Dit Technisch Bulletin 80 is voor alle (gecertificeerde) sprinkler-installaties in Nederland de nieuwe norm en verplicht vanaf 1 augustus 2019. Het bulletin geldt voor installaties ontworpen … Lees meer

TB 81 mengen van zwaarschuimconcentraten – voor commentaar

Fire Protection Support - Brandbeveilinging

Het concept-Technisch Bulletin 81 Mengen van zwaarschuimconcentraten (concept-TB 81) is vanaf 1 oktober 2018 gepubliceerd voor commentaar. Het concept-TB 81 is een nieuw TB voor een onderwerp waarvoor geen richtlijnen bestaan. VBB-systemen beheersen en blussen een brand met een blusmedium. In specifieke omstandigheden kan door middel van bijmenging van een schuimvormend middel (SVM) een blusschuim … Lees meer

Onderzoeksrapport: de toestand van sprinklertanks

Fire Protection Support - Sprinklertank Onderhoud

Wat? Het deskundigenpanel Blusinstallaties heeft een onderzoek uitgevoerd naar de toestand van 360 sprinklertanks. Waarom een onderzoek naar sprinklertanks? Enige tijd geleden heeft het deskundigenpanel het TB 67 aangepast naar aanleiding van het bezwijken van een aantal sprinklertanks. De aanpassing heeft geleid tot verhitte discussies in de markt. Doordat cijfers over de staat van geboute … Lees meer

TB 80: Onderhoud van Sprinklerinstallaties

Onderhoud sprinkler Fire Protection Support

EEN GOEDE WERKING VAN SPRINKLERS: HET BELANG VAN ONDERHOUD Sprinklers zijn er voor de veiligheid van mensen en de bescherming van gebouwen en goederen. Je moet er op kunnen vertrouwen dat ze op cruciale momenten goed functioneren. De hoge betrouwbaarheid van sprinklerinstallaties is het resultaat van goede ontwerp- en onderhoudsnormen en de werkwijze van de … Lees meer

CvB stemt in met de publicatie van de eerste beheer en onderhoudsnorm voor sprinklerinstallaties.

Gisteren vond de vergadering van de CvB plaats. De CvB; commissie van belanghebbenden, heeft ingestemd met de eerste onderhoudsnorm voor het beheer en onderhoud van sprinklerinstallaties. Deze week meer hierover. Subje CvB Het overleg van de CvB  leidt tot wijzigingsvoorstellen aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het CCV beheert het certificatieschema in opdracht van … Lees meer

Nazorg van seminar: Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs TB67B

Het verschijnen van het technisch bulletin 67B heeft veel vragen opgeroepen. De 2 bijeenkomsten werden goed bezocht. Ik had het genoegen om 1 van de sprekers te mogen zijn. Uiteraard ben ik (Richard Hoyer) ook na dit seminar beschikbaar voor uitleg. http://www.sprinkler.nl/informatie/controle-waterreservoirs-tb67b.