Legionella in sprinklerinstallaties ?

De sectie VSI van VEBON-NOVB ontvangt regelmatig vragen over de risico’s van Legionella in sprinklerinstallaties. Dit was voor de VSI reden om onderzoek te laten uitvoeren naar de risico’s en eventuele mogelijke maatregelen. Sprinklerinstallaties vallen met betrekking tot Legionellapreventie onder de Arbeidsomstandigheden-regelgeving. Het Arbo-Informatieblad AI-9 en 32 [2, 3] en de ISSO-publicaties 55.2 en 55.3 … Lees meer

351 miljoen liter drinkwater

Fire Protection Support

Wat ? Met enige regelmaat wordt het waterverlies bij de (2-)wekelijkse test besproken. We hebben het dan over watervoerende brandblussystemen die aangesloten zijn op het DWL (drinkwaterleidingsysteem). Volgens, onder meer, het Technisch bulletin 77; paragraaf 2.2.4, moet bij iedere test de volledige capaciteit worden beproefd. Hoeveel water wordt verbruikt? Een 10 minuten capaciteitstest met 1.350  … Lees meer

Waar moet het water in Sprinklerinstallaties aan voldoen ?

Fire Protection Support - Richard Hoyer

Wat is goed sprinklerwater? De normen geven aanwijzingen m.b.t. het soort water waarmee de sprinklerinstallatie moet zijn gevoed c.q. gevuld, maar geven daarbij geen concrete criteria. Mag voor een sprinklerinstallatie een andere watersoort dan drinkwater worden gebruikt? Wat is drinkwater ? Wat is Drinkwater? Recent heeft het Deskundigenpanel een interpretatie gegeven op drinkwater. Lees : Interpretatie … Lees meer

Deluge installatie, hoe werkt dat ?

Deluge vanuit het Engels vertaalt betekent; zondvloed en vanuit het Frans vertaald; stortregen. Dus veel water. Waterspray” is ook “Deluge” maar niet omgekeerd. Het plaatje hierboven toont een spraysysstem. Een Deluge-installatie wordt veelal ingezet in situaties waar een brand snel kan uitbreiden. Men kan denken aan bijvoorbeeld opslag of verwerking van brandbare vloeistoffen, transformatoren (ja … Lees meer