Hoe bereken je de watervoorraad ?

Fire Protection Support

Al jaren is er onduidelijkheid over de berekening van de watervoorraad. Persoonlijk ben ik er al jaren mee bezig om dit verduidelijkt te krijgen. Dat onduidelijkheid komt voornamelijk door ongelijkheid tussen de normen; NFPA, EN FM en het Certificatieschema VBB-installaties. Die onduidelijkheid is nu grotendeel weggenomen door de bepaling van de watervoorraad, voor alle normen … Lees meer

Sprinklertank volledig verwoest

Een sprinklertank bij het bedrijf Classis Carpets, in de Zeutestraat in Mechelen, is 25-12-2020 opengescheurd. Uit de foto’s blijkt dat de tank van boven tot onder is opengescheurd en volledig ingezakt. Uit berichten van de Belgische pers blijkt dat circa 400.000 liter wegstroomde. De achtergevel is door de kracht van het water weggeslagen. In Nederland … Lees meer

Waterreservoirs: nieuwe ontwikkeling rond bitumencoating

Fire Protection Support - Bitumen

Een leverancier van dit type waterreservoirs heeft recent informatie gepubliceerd over de inwendige bescherming van geboute stalen waterreservoirs. Deze informatie is op 21 juni 2018 besproken in het Deskundigenpanel. Het DP is van mening dat de informatie van belang kan zijn voor de doeltreffendheid van de brandbeveiliging waar sprinklerinstallaties deel van uitmaken. Om die reden … Lees meer

Wat te doen als de C-controle/ onderhoud, van het waterreservoir niet tijdig is uitgevoerd ?

Fire Protection Support, Brandbeveiliging, waterreservoir

Het TB 67B eist 10 jaarlijks onderhoud; genaamd de C-controle. Hiervoor moet het reservoir leeg. Omdat er een achterstand is blijkt het praktisch niet mogelijk om tijdig bij alle waterreservoirs te onderhouden. Er zijn afspraken gemaakt hoe inspectie instellingen hiermee om kunnen gaan.  Toelaatbare grenzen zijn: Gelaste stalen tanks moeten worden onderhouden met de controles … Lees meer

Het effect van water op de dakspanten van een watertank.

Fire Protection Support - Richard Hoyer - Brandbeveiliging

In het VAS was de regel dat een watertank 30% groter moest zijn dan maximaal benodigd voor het brandblussysteem. Deze regel kwam uit de FOC-norm. De FOC was aanvankelijk opgesteld voor het Britse Rijk. Er waren gebieden, zoals; Afrika en Azië, waar door watergebrek het vullen van een tank na een blussing veel tijd in … Lees meer

Controlelijsten voor watertanks/ reservoirs.

Het technisch bulletin 67 B (TB 67B) omschrijft de controle en het onderhoud van waterreservoirs voor watervoerende blussystemen.In het Technisch Bulletin 67B zijn de afkeurcriteria niet uitgewerkt. De sectie Sprinklertechniek van de VEBON-NOVB heeft de fabrikanten en leveranciers van de geboute watertanks gevraagd om mee te werken aan uniforme gedetailleerde checklists met afkeurcriteria. Deze controlelijsten zijn … Lees meer

Waterreservoir: Wat zijn de antwoorden op meest gestelde vragen over de C-controle (TB 67b) ?

Fire Protection Support, Brandbeveiliging, waterreservoir

Tijdens de informatiebijeenkomsten van 26 januari en 15 februari 2016 ontving de sectie Sprinklertechniek ruim 100 vragen over het Technisch Bulletin. De vragen zijn door het deskundigenpanel VBB-systemen beantwoord. Wat is de definitie van “reservoir” in het TB? Een gesloten, ondergrondse of bovengrondse, watervoorraad met beperkte inhoud. Geldt het TB voor alle reservoirs? Ja, maar … Lees meer

Waterreservoir: hoe laat je een C-controle succesvol verlopen ?

Draaiboek C-controle en onderhoud voor waterreservoirs, Plan van aanpak TB67B Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs. De sectie Sprinklertechniek van VEBON-NOVB heeft het initiatief genomen om met Brandweer Nederland, de verzekeraars en vertegenwoordigers van opdrachtgevers dit draaiboek op te stellen voor het maken van het plan van aanpak. Het succesvol laten verlopen van de C-controle en … Lees meer

Nazorg van seminar: Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs TB67B

Het verschijnen van het technisch bulletin 67B heeft veel vragen opgeroepen. De 2 bijeenkomsten werden goed bezocht. Ik had het genoegen om 1 van de sprekers te mogen zijn. Uiteraard ben ik (Richard Hoyer) ook na dit seminar beschikbaar voor uitleg. http://www.sprinkler.nl/informatie/controle-waterreservoirs-tb67b.