Voorwaarden gebruik website

Het onderstaande is van toepassing op  de gehele website. Door een webpagina te gebruiken stemt u in met deze voorwaarden.

Proclaimer

Fire Protection Support spant zich in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

Komt u iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs. Deze kunt u richten aan info@fireprotectionsupport.nl. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Disclaimer

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Fire Protection Support aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Deze website bevat links naar websites en bestanden van derden. Fire Protection Support heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten.

Disclaimer e-mail

Dit bericht (inclusief de eventuele bijlagen) is vertrouwelijk en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Indien u niet de geadresseerde(n) bent wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen uit uw systeem. Elk onbevoegd gebruik en/of onbevoegde verspreiding van dit bericht is niet toegestaan. Fire Protection Support, sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending.

This message (including any attachments) is confidential and may be privileged. If you are not the intended recipient please notify the sender by return e-mail and delete this message from you system. Any unauthorised use or dissemination of this message in whole or in part is strictly prohibited. Fire Protection Support disclaims any liability arising from electronich mailing.

Copyright

De wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten zijn van toepassing.

Indien u onrechtmatigheden op de website aantreft wilt u dan contact opnemen. Alvast bedank daarvoor.

Deel dit bericht of pagina