Certificatie ?

Samenhang en betrouwbaarheid van de brandveiligheidsmaatregelen.

Voor de eigenaar of gebruiker van een gebouw die in brandveiligheidsmaatregelen en installaties heeft geïnvesteerd, is het belangrijk om zeker te weten dat deze verschillende maatregelen in samenhang werken. In de huidige situatie bepalen een aantal onderdelen de kwaliteit:

  • Uitgangspuntendocument (UPD)
  • Installatiecertificaat
  • Inspectiecertificaat
  • Onderhoudscertificaat

Uitgangspuntendocument

Brandbeveiligingsinstallaties worden ontworpen en geïnstalleerd op basis van het uitgangspuntendocument (UPD). Het UPD dient opgesteld te worden door een deskundige en wordt gebruikt om de geleverde kwaliteit te kunnen beoordelen. Het UPD wordt ondertekend door de “eisende partijen”. Vervolgens wordt het UPD door zowel de certificatie-instelling als de inspectie instelling getoetst, omdat het ook de basis is voor het installatie- en inspectiecertificaat.

Het uitgangspuntendocument is gebaseerd op het Model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (Model IBB) en daarin neemt het Integraal Plan Brandbeveiliging (IPB) een belangrijke plaats in. Een IPB volgens Model IBB voldoet aan de criteria voor het uitgangspuntendocument zoals in de certificatie en inspectieschema’s voor brandblussystemen vereist.

Installatie- en onderhoudscertificaat

De gecertificeerde installateur levert bij oplevering of na onderhoud van een sprinklersysteem een installatie- of onderhoudscertificaat. Dit certificaat wordt pas na uitvoerige controle van het ontwerp, tekeningen, berekeningen en installatie door de gecertificeerde installateur verstrekt Hiermee toont de eigenaar/gebruiker aan dat zijn brandblussysteem voldoet aan de eisen.

Inspectiecertificaat

Tijdens een inspectie wordt onderzocht of het object van inspectie op een bepaald moment voldoet aan de eisen. Het Bouwbesluit verlangt dat in een aantal gevallen voor brandveiligheidsinstallaties een inspectiecertificaat aanwezig is. Sinds 1 januari 2015 moeten automatische blusinstallaties voor de in het Bouwbesluit bepaalde gevallen, voorzien zijn van een inspectiecertificaat volgens het CCV inspectieschema. Het inspectiecertificaat wordt afgegeven nadat is vastgesteld dat het beveiligingsconcept juist is uitgevoerd. Dat betekent controle van de bouwkundige- en organisatorische maatregelen één een controle dat deze maatregelen zijn afgestemd op de brandbeveiligingsinstallatie.

Voordelen van een installatiecertificaat

Het Bouwbesluit legt de verantwoordelijkheid voor de brandveiligheid, en dus de zorgplicht, bij de eigenaar van het gebouw. Vanuit het Bouwbesluit is een installatiecertificaat niet vereist, maar er zijn goede redenen om toch voor een installatiecertificaat te kiezen. Als een installatiecertificaat beschikbaar is, is de goede technische werking van de installatie immers al aangetoond. Inspectie-instellingen voeren op basis van het installatiecertificaat maar een beperkt inspectie uit. Dat levert de opdrachtgever een economisch voordeel op, dat wordt versterkt doordat het proces efficiënter verloopt: de installateur werkt volgens de normen en voorschriften, waardoor de inspecteur eenvoudiger een positief oordeel kan geven.

Kwaliteit is een keuze

Als eigenaar en gebruiker van een gebouw, leverancier of adviseur heeft u ook een eigen, verdergaande verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de gebruikers en bezoekers van het gebouw en de goederen. Investeer in kwaliteit en daarmee voor een grote betrouwbaarheid mocht zich toch een calamiteit voordoen. Kies voor een gecertificeerde installatie, geïnstalleerd door gecertificeerde installateurs met verstand van zaken.

Deel dit bericht of pagina

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.