Controle doormelding brand- en sprinklermeldingen bij onderhoud

Voor certificatie volgens het CCV-certificatieschema’s Onderhoud Brandmeldinstallaties, Onderhoud Ontruimingsalarminstallaties en Onderhoud VBB-installaties heeft de CvB Brand positief advies gegeven over de volgende certificatieafspraak. Deze is het resultaat van overleg tussen de certificatie-instellingen en de schemabeheerder en is op te vatten is als harmonisatieafspraak als bedoeld in 4.1.1 van de schema’s.

Onderwerp/ Eis

Bij uitvoering van onderhoud van een brand- en/of sprinklermeldinstallatie is volgens de opmerking in 6.3.7 van NEN 2654-1+C1:2018 een telefonische verificatie nodig bij de centralist van het ontvangststation voor doormelding brand- en eventueel storingsmeldingen.

Geaccepteerde afwijking

Als de telefonische verificatie niet mogelijk is omdat de meldkamer van de brandweer fungeert als het ontvangststation en niet kan meewerken aan telefonische verificatie, mag de verificatie ook plaatsvinden op basis van de geautomatiseerde terugkoppeling van de meldkamer van de brandweer op een verzonden testmelding of bij een voorziening waar men inzage heeft in de informatie van de meldkamer van de brandweer. Daaruit moet kunnen worden afgeleid dat de melding tijdig en correct is ontvangen. De geautomatiseerde terugkoppeling moet ten minste informatie bevatten over het aanrijdadres en
het soort melding.

De certificatieafspraak alleen geldt voor de gevallen waarin de brandweermeldkamer fungeert als ontvangststation. Als een PAC of andere niet-publieke organisatie de 24-uurs bemande post vormt, mogen we ervan uitgaan dat die gewoon meewerkt aan telefonische verificatie van de ontvangst van brand- en storingsmeldingen.

Onderbouwing

Doel van de bepaling in NEN-2654-1 is, zeker te stellen dat brand- en eventueel storingsmeldingen daadwerkelijk aankomen bij het ontvangststation en voorzien zijn van de juiste informatie. De norm geeft daarvoor in de opmerking bij 6.3.7 een oplossing.

Het is mogelijk dat de brandweermeldkamer optreedt als ontvangststation. De brandweer heeft in het kader van zijn wettelijke taken de meldkamer anders georganiseerd dan ten tijde van het schrijven van de norm kon worden voorzien. In plaats van telefonisch wordt nu geautomatiseerd gereageerd op ontvangen meldingen. Enkele brandweerorganisaties hebben een servicepunt dat inzage heeft in zowel meldingen die bij serviceproviders binnenkomen, als die in het Gemeenschappelijk Meld Systeem van de meldkamer. Het doel van de bepaling uit NEN 2654-1 kan hiermee nog steeds worden bereikt, maar via een andere
oplossing dan in de norm gegeven.

Deel dit bericht of pagina

1 gedachte over “Controle doormelding brand- en sprinklermeldingen bij onderhoud”

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.