Functiebehoud van bekabeling bij brand

Fire Protection Support - Richard Hoyer

NPR 2576:2018 Functiebehoud bij brand “Richtlijn voor transmissiewegen” gepubliceerd Deze beschrijft hoe een transmissieweg (bekabeling, ophanging en montage) bij brand kan voldoen aan de gestelde prestatie-eis, welke alternatieven er mogelijk zijn en vooral ook hoe een en ander kan worden gecontroleerd. Doel van functiebehoud Een transmissieweg is dient voor overdracht van informatie en/of energie tussen … Lees meer