NEN 6090 voor bepaling vuurbelasting gepubliceerd

Bepaling van de vuurbelasting NEN heeft de herziene norm NEN 6090 “Bepaling van de vuurbelasting” gepubliceerd. De norm is herzien omdat de vorige versie uit 2006 verouderd was en door nieuwe ontwikkelingen niet genoeg informatie meer bood. Belangrijkste wijziging is dat er nu onderscheid wordt gemaakt tussen permanente vuurbelasting en variabele vuurbelasting. NEN 6090 Geeft … Lees meer