Wat te doen als de C-controle/ onderhoud, van het waterreservoir niet tijdig is uitgevoerd ?

Fire Protection Support, Brandbeveiliging, waterreservoir

Het TB 67B eist 10 jaarlijks onderhoud; genaamd de C-controle. Hiervoor moet het reservoir leeg. Omdat er een achterstand is blijkt het praktisch niet mogelijk om tijdig bij alle waterreservoirs te onderhouden. Er zijn afspraken gemaakt hoe inspectie instellingen hiermee om kunnen gaan.  Toelaatbare grenzen zijn: Gelaste stalen tanks moeten worden onderhouden met de controles … Lees meer

Waterreservoir: hoe laat je een C-controle succesvol verlopen ?

Draaiboek C-controle en onderhoud voor waterreservoirs, Plan van aanpak TB67B Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs. De sectie Sprinklertechniek van VEBON-NOVB heeft het initiatief genomen om met Brandweer Nederland, de verzekeraars en vertegenwoordigers van opdrachtgevers dit draaiboek op te stellen voor het maken van het plan van aanpak. Het succesvol laten verlopen van de C-controle en … Lees meer