Sprinklertanks: Wijziging in onderhoud van waterreservoirs ?

Fire Protection Support, Brandbeveiliging, waterreservoir

Het wijzigingsblad A1 op TB 67B Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs is gepubliceerd. Het wijzigingsblad vervangt de harmonisatieafspraak. Download : TB-67B-A1, Controle- en onderhoudsregime voor waterreservoirs Bron: Deskundigenpanel van het CCV

Controlelijsten voor watertanks/ reservoirs.

Het technisch bulletin 67 B (TB 67B) omschrijft de controle en het onderhoud van waterreservoirs voor watervoerende blussystemen.In het Technisch Bulletin 67B zijn de afkeurcriteria niet uitgewerkt. De sectie Sprinklertechniek van de VEBON-NOVB heeft de fabrikanten en leveranciers van de geboute watertanks gevraagd om mee te werken aan uniforme gedetailleerde checklists met afkeurcriteria. Deze controlelijsten zijn … Lees meer