351 miljoen liter drinkwater

Fire Protection Support

Wat ? Met enige regelmaat wordt het waterverlies bij de (2-)wekelijkse test besproken. We hebben het dan over watervoerende brandblussystemen die aangesloten zijn op het DWL (drinkwaterleidingsysteem). Volgens, onder meer, het Technisch bulletin 77; paragraaf 2.2.4, moet bij iedere test de volledige capaciteit worden beproefd. Hoeveel water wordt verbruikt? Een 10 minuten capaciteitstest met 1.350  … Lees meer

Waar moet het water in Sprinklerinstallaties aan voldoen ?

Fire Protection Support - Richard Hoyer

Wat is goed sprinklerwater? De normen geven aanwijzingen m.b.t. het soort water waarmee de sprinklerinstallatie moet zijn gevoed c.q. gevuld, maar geven daarbij geen concrete criteria. Mag voor een sprinklerinstallatie een andere watersoort dan drinkwater worden gebruikt? Wat is drinkwater ? Wat is Drinkwater? Recent heeft het Deskundigenpanel een interpretatie gegeven op drinkwater. Lees : Interpretatie … Lees meer

Blusinstallaties en drinkwateraansluiting. Aangepaste eisen.

Fire Protection Support, drinkwateraansluiting

De NEN 1006 is in 2015 in zijn geheel herzien en in het najaar van 2015 gepubliceerd. Als gevolg daarvan zullen ook alle Waterwerkbladen worden herzien. De eerste 2 series Waterwerkbladen zijn inmiddels herzien. Voor watervoerende blussysteem zijn deze eisen meestal van toepassing. Voorbeelden zijn: sprinklerpomp aangesloten op DWL (drinkwaterleiding); vulling van suppletietank; suppletie van … Lees meer