Is brandbeveiligingsapparatuur in liftschachten toegestaan ?

Er zijn diverse normen en regels op dit onderwerp.

 • Richtlijn liften 95/16/EG
  Artikel 2 lid 3. De Lid-Staten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat er in liftschachten geen leidingen of installaties aanwezig zijn die niet voor de werking of veiligheid van de lift vereist zijn.
 • Richtlijn liften 2014/33/EU  van 26 februari 2014 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake liften en veiligheidscomponenten voor liften. Gebouwen of bouwwerken waarin liften worden geïnstalleerd:  artikel 6 lid 2: De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat er in liftschachten geen leidingen of installaties aanwezig zijn die niet voor de werking of veiligheid van de lift vereist zijn.
 • Warenwetbesluit liften
  Versie 23-06-2016; Artikel 24:  Degene die een lift voorhanden heeft, zorgt ervoor dat: in liftschachten geen leidingen of installaties aanwezig zijn die niet voor de werking of veiligheid van de lift zijn vereist.
 • Norm NEN-EN 81-1 en -2
  Par. 5.8 Exclusief gebruik van de schacht. De schacht mag uitsluitend worden gebruikt voor de lift. Het mag geen andere leidingen, inrichtingen, enz. bevatten, dan die bestemd zijn voor de lift. Het is evenwel toegelaten dat in de schacht een verwarmingsinstallatie is aangebracht, met uitzondering van stoomverwarming of verwarming met verwarmd water onder hoge druk. Alle inrichtingen voor de bediening en inregeling van de verwarming moeten echter buiten de schacht zijn geplaatst.
 • NEN-EN 81-20 is vervanger van NEN-EN 81-1 en -2
  Par: 5.2.1.2.1: The lift well, machiner en pulley room may contain:
  a) . . . . . . . .
  b) firedetetors os extinguishers  etc . . . . .
 • SBCL: Stichting beheer certificatie liften.
  Tot 20 april 2016 beheerde SBCL op basis van een met het Ministerie van SZW gesloten Convenant, de keuringsschema’s voor liften. Sinds 20 april jl. op gezamenlijk verzoek van alle 8 CBI’s. SBCL zorgt er voor dat de wettelijke verplichte keuringen aansluiten bij wet- en regelgeving en daarnaast aansluiten op de praktijk van alledag
  Artikel LA 02: 02-10-2014 en 25-06-2015 : Zolang een brandbeveiligingsapparatuur de veilige werking van de liftinstallatie niet belemmert is die apparatuur in liftschachten toegestaan.
 • Norm NEN-EN 81-72
  Brandbeveiligingsinstallatie in brandweerliften zijn niet toegestaan.

Conclusie
Zolang een brandbeveiligingsapparatuur de veilige werking van de liftinstallatie niet belemmert is die apparatuur in liftschachten toegestaan.
Voorgenoemde geldt niet voor brandweerliften.

Lees binnenkort: Waarom sprinklers in liftschachten ?

Deel dit bericht of pagina

2 gedachten over “Is brandbeveiligingsapparatuur in liftschachten toegestaan ?”

 1. Valt op dat genoemde normen niets zeggen over het brandrisico en deze waarschijnlijk nog gebaseerd zijn op liften met een liftmachinekamer.

  Beantwoorden

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.