Moeten obstructiesprinklers meegerekend worden ?

In paragraaf 7.1 van NEN-EN 12845+NEN 1073:2018 wordt aangegeven dat het hydraulisch ontwerp moet worden gebaseerd op alle sprinklers in het maximumsproeivlak, vermeerderd met tussensprinklers en extra sprinklers. Door het ontbreken van een duidelijke definitie wordt de term “extra sprinklers” verschillend geïnterpreteerd. Wat bedoelt het voorschrift met de term “extra sprinklers” en vallen hier ook … Lees meer

Welke besluiten zijn overgenomen in de NEN 1073 en TB 80?

Fire Protection Support - Richard Hoyer

Het deskundigenpanel heeft een groot aantal besluiten, interpretaties, nta’s, technische bulletins ondergebracht in de nieuwe sprinklernorm: NEN-EN 12845 + NEN 1073. Hieronder treft u een overzicht aan. BESLUITENLIJST 2.1 Noodstroomaggregaat, testfrequentie 2.2 NSA, inrichting met preferente groepen 2.3 Watermeters met draaiende delen 2.11 Afstand tussen sprinklers 2.13 Aansluiting op open water, bronwater 2.14 Flexibele sprinklerleidingen, … Lees meer

Norm voor automatische sprinklerinstallaties verschenen.

Fire Protection Support - Richard Hoyer

De Europese norm voor ontwerp, installatie en onderhoud van automatische sprinklerinstallaties, de NEN-EN 12845 met de Nederlandse aanvulling is gepubliceerd. NEN heeft in samenwerking met het Deskundigenpanel VBB-systemen van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 12845 (revisie 1) gepubliceerd. Er dient opgemerkt te worden dat Technisch … Lees meer