Waarom moet tijdens de pomptest de temperatuur in de pompkamer gemeten worden ?

Fire Protection Support - sprinklerpomp, splitcase

Wat ?

Volgens de eisen van het certificatieschema moet de pompkamer temperatuur van de dieselmotor gedreven sprinklerpomp gemeten worden. De meting moet uitgevoerd worden vlak voor en direct na te test gemeten worden.
Wat is daarvan het nut ?

Antwoord: Door de luchtinlaattemperatuur te meten kunnen we bepalen of de pomp zijn nominale capaciteit levert. Hoe zit dat ?

Lees meer

Ontploffing in Pompkamer

Vanuit de Europese Commissie bereikt mij het volgende bericht: Recent is een pompkamer in Frankrijk ontploft. Tijdens het aftappen van de secties is vermoedelijk methaangas uit het riool omhoog gekomen en heeft zich verzameld in de pompkamer. Hier heeft het zich verzameld tot een explosief mengsel.                   … Lees meer