Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage

Het ministerie van binnenlandse zaken heeft een aantal concept-voorschriften voorgesteld voor de toepassing van een automatische blusinstallatie in parkeergarages. Het plan is om deze voorschriften op te nemen in het Besluit bouwwerken leefomgeving.

In een onderbouwing zijn de volgende vragen beantwoord:

 1. Wat zijn de brandveiligheidsrisico’s van parkeergarages onder gebouwen?
 2. Waarom is een automatische blusinstallatie een betere manier om brandveiligheidsrisico’s te
  beheersen dan:
  –  het toepassen van brandventilatie met een verbeterde brandweerinzet
  –  het toepassen van een uitbrandscenario?
 1. Wat is de inhoudelijke onderbouwing voor de keuze om de eis voor een automatische blusinstallatie van toepassing te laten zijn bij gebouwen waarin kan worden overnacht (‘slaapgebouwen’) en waarvan een vloer van een verblijfsgebied hoger dan 13 meter boven het meetniveau is gelegen. Idem bij parkeergarages groter dan 1.000 m2.

Antwoord vraag 1
Door het toenemend gebruik van kunststoffen in moderne voertuigen is het risico op een snel uitbreidende brand toegenomen. Daardoor ondervindt de constructie een langdurige thermische belasting waardoor het risico op branddoorslag, het bezwijken van (draag)constructies, rookontwikkeling en het risico op slachtoffers toeneemt. Een succesvolle brandbestrijding in de parkeergarage (een offensieve brandweerinzet) is sterk afgenomen.

Antwoord vraag 2

Met een automatische blusinstallatie blijft een brand (langdurig) beperkt tot een klein aantal auto’s. Deze lokale brand heeft een kortdurende beperkte thermische belasting op de draagconstructie van de garage tot gevolg. Hierdoor neemt het risico van instorting, branduitbreiding en rookverspreiding naar andere bouwdelen en de omgeving af. Het risico op slachtoffers wordt beperkt en de kans neemt toe dat aanwezige personen zelfstandig kunnen vluchten en de vlucht- en aanvalsroutes intact blijven. De hulpvraag voor de brandweer neemt af. Met een automatische blusinstallatie worden vrijwel alle besproken risico’s (sterk) beperkt.

Antwoord vraag 3

Het antwoord op vraag 3 is verdeeld in categorieën.

Slaapgebouw hoger dan 13 m
Slaapgebouwen boven parkeergarages waar geen sprake is van een ontruimingsorganisatie en/of waar verminderd zelfredzame personen aanwezig zijn, betreft vanuit veiligheidsoogpunt de meest urgente categorie. Omdat een brand pas na enige tijd wordt ontdekt, duurt het enige tijd voordat er wordt gevlucht. Hoe hoger het gebouw, des te langer is de benodigde vluchttijd.

Parkeergarage groter dan 1.000 m2
Hoe groter de gebruiksoppervlakte van de parkeergarage, hoe groter de kans op het ontstaan van brand, hoe groter de kans op een langdurige brand en hoe groter de kans op een langdurige hoge thermische belasting op de draag- en scheidingsconstructies van de parkeergarage. Het oppervlaktecriterium van 1.000 m2 sluit aan bij de maximale oppervlakte die een brandcompartiment in een parkeergarage mag hebben.

Parkeergarage kleiner dan 1.000 m2 en slaapgebouw hoger dan 13 m
De effecten van een brand in een parkeergarage kleiner dan 1.000 m2 zijn voor ‘slaapgebouwen’ hoger dan 13 m vergelijkbaar met de effecten van een brand in een parkeergarage groter dan 1.000 m2. De effecten van een brand nemen echter toe naarmate de gebouwhoogte toeneemt (langere vluchttijd, grotere kans op slachtoffers).

Parkeergarage groter dan 1.000 m2 en slaapgebouw lager dan 13 m
De meest urgente categorie is de situatie waarbij het ‘slaapgebouw’ over één vluchtroute beschikt die voert door een ruimte die bereikbaar is vanuit de parkeergarage. In dat geval is de kans groot dat deze enige vluchtroute als gevolg van een brand in de parkeergarage onder de rook komt te staan.

Bij de bouw van parkeergarages wordt steeds vaker gekozen voor het aanleggen van een systeem voor (half) automatisch parkeren. In dat geval is sprake van meerdere auto’s die dicht op elkaar staan, zodat de mogelijkheden voor brandbestrijding door de brandweer beperkt zijn.

Aanbevelingen
Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende aanbevelingen worden gedaan:

 • Voor wat betreft een parkeergarage groter dan1.000 m2 en een ‘slaapgebouw lager dan 13 m: Om te voorkomen dat een sprinklerinstallatie voor elke parkeergarage in deze categorie wordt verplicht, kan overwogen worden om deze alleen voor te schrijven voor de in het onderzoek beschreven meest urgente categorie: een ‘slaapgebouw’ met een enkele vluchtroute die voert door een ruimte die bereikbaar is vanuit de parkeergarage.
 • De verplichting voor een sprinklerinstallatie in situaties waarbij sprake is van een (half) automatisch parkeersysteem én waarboven zich een ‘slaapgebouw’ bevindt.
 • Alleen opladen in mode 3 of mode 4 conform NEN 1010.
 • Een voorziening waarmee de oplaadpunten tegelijk kunnen worden uitgeschakeld.
 • Bij de toegang van de parkeergarage moet duidelijk zijn waar de uitschakelvoorziening en de laadpalen zich bevinden.

Wilt meer weten over het voorkomen of beperken van brand, neemt dan gerust contact (info@fireprotectionsupport.nl) met mij op.

Blogs parkeergarages:

 • Sprinklerinstallatie in parkeergarages bewijzen nut.
 • Branden in parkeergarages
 • Geef brand in parkeergarages geen kans
Deel dit bericht of pagina

1 gedachte over “Onderzoek sprinklerinstallatie parkeergarage”

Plaats een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.